Söker...

Använd ett eller alla av nedanstående filter för att hitta de rätta produkterna
för dina behov.

Matchande produkter:

Välj ett annat alternativ för att ytterligare förfina dina resultat..

Filosofi

Filosofi

Hållbarhet är hörnstenen i vår strävan efter att skapa Exceptionella arbetsplatser* som är hälsosammare, säkrare och mer produktiva.

Med vår princip Reduce Today, Respect Tomorrow* införlivar vi hållbarhet och bärkraftighet i allting vi gör, från design och tillverkning till distribution och kassering.

Våra ansvarstagande val hjälper dig att fatta dina egna hållbara beslut om de produkter du väljer, resurserna du använder och den inverkan du har på miljön.

Livscykel
Tab2-1

Livscykel

Vårt åtagande för att göra din verksamhet mer hållbar börjar med produkterna vi tillverkar. Det är därför vi ständigt arbetar med att reducera de miljörelaterade effekterna våra produkter har, i alla faser av deras livscykel - från råmaterial till slutlig kassering.

Att identifiera möjligheter att reducera miljöpåverkan i varje fas hjälper oss att förbruka mindre av världens naturresurser och efterlämna mer för framtiden - för våra barn, för vår planet och för våra verksamheter.

LÄS MER

Utmärkelser och nyheter
Award News

Utmärkelser och nyheter

Top 20 av World's Best Corporate Citizens
Under sex år i följd har Kimberly-Clark erkänts som en av de "100 Best Corporate Citizens", ranking nr 13 (nr 18 2013), av Corporate Responsibility Magazine.

2014 World's Most Ethical Companies
Kimberly-Clark ranks among the "World's Most Ethical Companies" for the third straight year in 2014, according to The Ethisphere Institute

Natural Capital Leader 2014
Upptagen på det första "Natural Capital Leaders Index" över globala företag som framgångsrikt har rapporterat växande intäkter och samtidigt har minskat deras miljöpåverkan.

LÄS MER

Innovation
Tab5-1

Innovation

ÅTERVINNING PÅ RÄTT SÄTT.

Programmet RIGHTCYCLE* gör det enkelt att återvinna produkter som tidigare har varit svåra att återvinna, såsom kläder och handskar för renrum.

Så fungerar det:
Produkter slits vid din anläggning. Avfall samlas in på plats från varje insamlingsställe. Avfallet sorteras och bearbetas sedan hos en återvinningspartner. Materialen integreras i nya ekovänliga produkter.

Se detaljer under for mer info:  

Hemsida : www.kimtech.eu/sustainability

Epost : kimtech.support@kcc.com

Certifieringar
 CERTIFICATION LANDING PAGE-May 2015

Certifieringar

Den europeiska Eco-symbolen är din garanti för en ansvarstagande tillverkning från "vagga till grav".

Produkter som bär märket Forest Stewardship Council (FSC) är certifierade av oberoende part och garanterar att de är tillverkade av eller innehåller trä som kommer från skogar som FSC har certifierat.

ISO 14001 är din garanti för att Kimberly-Clark Professional* har en ansvarstagande tillverkning och har infört ett miljöinriktat hanteringssystem vid alla våra globala tillverkningsanläggningar.

LÄS MER

Kompanjonskap
Tab3-2

Kompanjonskap

World Wildlife Fund är erkänd över hela världen som en symbol för naturvård och bärkraftig utveckling . Vid Kimberly-Clark är vi stolta över att vara medlem i WWF och vi stöder organisationens mission att öka andelen skogsprodukter som kommer från skogar som hanteras på ett ansvarstagande sätt och är certifierade av oberoende part.

Tillsammans med alla partners arbetar UNICEF för en hållbar och bärkraftig human utveckling. Sedan 2001 har vi donerat mer än 4,5 miljoner euro till UNICEF för att ge livsuppehållande förråd och utbildning inom hälsovård och andra områden till över 350 000 barn i 24 länder.

LÄS MER

Cookie-inställningar

Produktsökare

Använd ett eller alla av nedanstående filter för att hitta de rätta produkterna
för dina behov.

Matchande produkter:

Välj ett annat alternativ för att ytterligare förfina dina resultat.

Produktsökare

Använd ett eller alla av nedanstående filter för att hitta de rätta produkterna
för dina behov.

Matchande produkter:

Välj ett annat alternativ för att ytterligare förfina dina resultat.